Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štefanovičová

Základné údaje
Leží v JV časti Nitrianskej pahorkatiny, 15 km J od Nitry. Obec pod menom Taraň vznikla v r. 1935 zlúčením majerov Dolný a Horný Taraň. Prvá zmienka o Dolnom Tarani pod menom Taran je z r. 1269. V r. 1294 už pod novším menom Tharanteluky bola majetkom Nitrianskeho hradu, neskôr rodov Diviackovcov a Beseneiovcov. V 15. stor. bola obec spustnutá, v r. 1664 vyľudnená. V 18. stor. tu založili osadu Grassalkovichovci, kde chovali ovce. V r. 1850 mala 18 obyvateľov. Horný Taraň bol v r. 1269 majetkom Nitrianskeho hradu, v 13. stor. ho vlastnili Forgáchovci, neskôr Ürméniovci. Opustenú zem v r. 1664 obrábali a Turkom platili dane ľudia z Branču. V dobe od 17. do zač. 20. stor. tu hospodárili Hunyadiovci. Od r. 1910 mal obe hospodárstva v nájme Šuriansky cukrovar, do ktorého cez oba majere viedla poľná železnica. V r. 1924 a 1925 sa prisťahovali osídlenci z Moravy a Slováci z Juhoslávie. Od r. 1948 sa obec volá Štefanovičová. V r. 1986 - 1997 bola pričlenená k Mojmírovciam.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť