Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá nad Hronom

Základné údaje
Leží v Ipeľskej pahorkatine na ľavom brehu Hrona, 8,5 km severozápadne od Štúrova. Prvýkrát sa spomína pod menom Quesens v súvislosti s existenciou fary v r. 1332 - 37. V r. 1570 sa spomína obec Kicsinda v súvislosti s platením daní tureckej správe od 23 osôb z ôsmich domácností. V r. 1664 bolo zdanených 31 domácností. Od r. 1613 bola majetkom Ostrihomskej kapituly a trnavského seminára Ostrihomského arcibiskupstva. Prvá zmienka o školskom vyučovaní pochádza z r. 1736, školu postavili v r. 1882. V r. 1897 najväčšími vlastníkmi boli veľkostatkár Michal Grosz a ostrihomský seminár. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Obec značne zničili frontové boje v r. v 1945. JRD si obyvatelia založili v r. 1957. Rím. kat. klasicistický kostol sv. Anjelov strážcov je z r. 1782.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť