Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tajná

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine, v Pohronskej pahorkatine, 5,5 km SV od Vrábeľ. Obec vznikla v r. 1895 zlúčením osád Malá a Veľká Tajna, Malá a Veľká Šári. Prvá zmienka o obci Taina (prvé známe meno) sa vyskytla pri zakladaní Hronskobeňadického kláštora v r. 1075, kedy sa stala súčasťou jeho majetku. Pápež v r. 1209 tento stav potvrdil. Neskôr prešla časť pozemkov do majetku Tekovského hradu a v 14. stor. sa zemepánom v obci stal Ladislav, zakladateľ rodu Tajnaiovcov. Ostrihomská kapitula prevzala podiel kláštora v 16. storočí. V čase tureckých výbojov v r. 1570 obyvatelia platili zo strachu dane Turkom, napriek tomu, že obec nepatrila pod tureckú správu. V 19. stor. po vymretí rodu Tajnaiovcov sa majiteľmi stali Révayovci. Obec Šarovce bola v r. 1075 pod menom Sari majetkom Hronskobeňadického kláštora. Neskôr bola v rukách viacerých zemanov a Ostrihomskej kapituly. V r. 1570 tiež nebola podmanená Turkami, ale odvádzala daň od 4 domácností. V r. 1664 bola bez obyvateľov. Za 1. ČSR obyvatelia sa zúčastňovali mzdových štrajkov. Pričinením Štefana Révaya obec v rokoch 1939-1945 pričlenili k Maďarsku. JRD zal. 1950. Rím. kat. barokový kostol na starých základoch je z r. 1749. Klasicistický kaštieľ, postavený Révayovcami, je z r. 1840. Okolo klasicistického kaštieľa sa rozprestiera chránený areál parku na rozlohe 10,2 ha. Dnes je v kaštieli detský domov. V obci sa narodil Július Matis (1894 - 1973), konzervátor a ochranca prírody.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť