Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Muránska Zdychava

Základné údaje
Obec vznikla na mieste, kde pôvodne stála stredoveká osada označená v listine z roku 1427 menom Lehowtha, roku 1435 Sarlo a roku 1454 Oláhfalu (Olachfaw). Počnúc 16. storočím sa v listinách stretávame s názvami Zdykawa (1551), Ztichowa, Ztichawa (1573), Zdychawa (1596). Názov Muránska Zdychava sa vyskytuje v písomných prameňoch po prvý raz roku 1611. Vznik obce súvisel s kolonizáciou na valašskom práve. Zdrojom obživy bola práca v lesoch, chov dobytka, pastierstvo, uhliarstvo a hlavne poľnohospodárstvo a povozníctvo. Typickým znakom obce je kopaničiarske osídlenie. Jadro obce tvorí zoskupenie domov v dvoch častiach s miestnymi názvami Vyšná Zdychava a Nižná Zdychava. Tieto domy obyvatelia v minulosti využívali najmä v zime, od jari do jesene žili na lazoch - kopaniciach. V obci sa zachovalo niekoľko pôvodných dreveníc, najmä v lokalite s názvom Kokavka. Okolité lazy a miestna časť Karafová vytvárajú možnosť ich transformácie na rekreačnú oblasť. Na území obce sa nachádza prírodná rezervácia Zdychavské skalky na ploche 2,54 ha so skalným reliéfom a výskytom vzácnej rastliny - rozchodník ročný. V súčasnosti poľnohospodársku pôdu obrábajú samostatne hospodáriaci roľníci, v obci pracuje DHZ, miestna knižnica, ochotnícky divadelný krúžok, ženská spevácka skupina a Pozemkové spoločenstvo zdychavských pasienkárov a urbaristov s právnou subjektivitou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť