Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kynceľová

Základné údaje
Leží v Banskobystrickej kotline na pravom brehu Selčianskeho potoka. Pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné štrky a piesky s mocnými nánosmi hlín. Cestná radová dedina pri ceste do Nemiec. Názvy obce: r. 1435 Kunczelfalva, r. 1489 Kunczldorf, Kinczeldorf, r. 1680 Kinczelowa, r. 1808 Kyncelowa a maď. Göncölfalva. Obec sa spomína r. 1435. Vznikla ako poddanská obec v 14. stor., najprv patrila ťažiarovi Petrovi Karlovi, potom zemanom Barlovcom zo Sásovej, v 16. stor. niekoľkým banskobystrickým mešťanom, Thurzovcom a napokon až do r. 1848 mestu Banská Bystrica. Obyvatelia sa popri poľnohospodárstve zaoberali povozníctvom. Mnohí sa uplatnili i ako tesári a murári. Do obce bola zavedená miestna doprava z Ban. Bystrice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť