Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kostolná-záriečie

Základné údaje
Obec sa nachádza pri ústí potoka Drietomica do Váhu, 8 km juhozápadne od Trenčína. Vznikla zlúčením obcí Kostolná a Záriečie. Na vrchu Hradište sú archeologické nálezy sídliska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Predpokladá sa existencia prehistorického hrádku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1318 v listine, kde sa spomína i susedná obec Drietoma. Kostolná bola podľa hist. prameňov po r. 1439 nazývaná Dolnou Drietomou. V druhej pol. 16. stor. sa od Kostolnej oddelil sídlištný celok, pod názvom Záriečie. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., v oboch obciach boli pálenice. Záriečie bolo známe valchami, nožiarmi a súkenníkmi. Barokový rím. kat. kostol Kozmu a Damiána je z r. 1735. V Kostolnej je klasicisticky upravený charitný kláštor, bývalé pôsobisko redemptoristov, dnes slúži ako domov dôchodcov. Vo výhľade je vybudovanie kanalizácie a vodovodu do r. 2006.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť