Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slavošovce

Základné údaje
Ležia v JV časti Slov. rudohoria na nive a terasovej plošine v doline Štítnika. Chotár má hornatinný a vrchovinný ráz, v okolí obce odlesnený. Zalesnenie na okrajoch je prevažne bukové s prímesou hraba. Obec vznikla v 13 stor. a prvá písomná zmienka je z r. 1318 pod menom Sceduries. Patrila štítnickým Bebekovcom a od 17. stor. ju vlastnili Andrássyovci. Pôvodne bola baníckou osadou, ale časom sa rozšírila o valachov. V r. 1634 tu pracovali 2 hámre. Na mieste hámrov vznikli koncom 18. stor. dva mlyny na papier, ktoré sa v r. 1842 vyvinuli na továreň. Papierenská továreň bola v priebehu 19. a 20 stor. viackrát zmodernizovaná a možnosť zamestnania tu nachádzali obyv. zo širokého okolia. Po r. 1990 bola sprivatizovaná. Veľa obyv. obce sa zapojilo v r. 1944 do SNP. Pôvodné obyv. sa zaoberalo baníctvom, prácou v hámroch, uhliarstvom, povozníctvom, pastierstvom a remeslami. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v priemysle, obchode a službách, poľnohosp. a doprave. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník. Nachádza sa tu got. ev. a. v. kostol zo 14. stor. V obci sa narodil najväčší zberateľ slovenských rozprávok, spisovateľ, zberateľ ľudových povestí a folklorista P. E. Dobšinský (1828 - 1885), ktorý tu má vytvorenú pamätnú izbu. Má tu sídlo Agrodružstvo Slavošovce, súkromná spoločnosť a papierne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť