Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zalužice

Základné údaje
Ležia v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške 125 m. Obec Zalužice vznikla v roku 1973 zlúčením obcí Malé Zalužice (v roku 1970 - 659 obyv.) a Veľké Zalužice (v roku 1970 - 710 obyv.).

Najstaršie archeologické nálezy z chotára súčasných Zalužíc pochádzajú z mladšej fázy paleolitu. Na základe archeologických pamiatok môžeme doložiť kontinuitu osídlenia obce od veľkomoravského obdobia.

Prvý priamy písomný doklad o Veľkých Zalužiciach pochádza z roku 1249. Od polovice 13. storočia bola obec súčasťou panstva Michalovce. Pravdepodobne obyvatelia Veľkých Zalužíc vybudovali v 12. - 13. storočí dedinu Lažňany (prvá písomná zmienka z roku 1336).

Koncom 14. alebo začiatkom 15. stor. v chotári Veľkých Zalužíc vznikli Malé Zalužice (prvá písomná zmienka z roku 1418), ktoré vybudovali obyvatelia starších Veľkých Zalužíc alebo prisťahovalci. Malé Zalužice i Lažňany tak isto tvorili súčasť panstva Michalovce. Obyvatelia Lažnian sa postupne sťahovali do okolitých obcí, a tak v druhej polovici 16. storočia obec prestala na dlhší čas existovať. V 19. storočí sa Lažňany spomínajú ako súčasť obce Malé Zalužice.

V 18. storočí vďaka prisťahovalcom došlo k zmene konfesionálnej a národnostnej štruktúry obyvateľstva vo Veľkých i Malých Zalužiciach. Žili tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, evanjelici a v 19. storočí aj Židia.

Vyhorený pôvodný rím. kat. farský kostol vo Veľkých Zalužiciach (sídlo fary už pred 16. storočím), zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi v r. 1788, nahradil v r. 1848 kostol sv. Ladislava. Gréckokatolícki veriaci z obidvoch obcí patrili pod farnosť Hažín. V roku 1924 bol v Malých Zalužiciach postavený chrám, zasvätený Presvätej Trojici.
M. č.: Veľké Zalužice, Malé Zalužice, Lazňany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť