Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nemčice

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku potoka Zľavy. Prvá písomná zmienka je z r. 1156, kedy sa spomína ako Nemcyc. V 12. stor. patrila Topoľčianskemu hradu, začiatkom 14. stor. M. Čákovi, od r. 1389 synom bána Kóňu, v 15. - 16. stor. Országhovcom a Széchényiovcom, od r. 1590 Forgáchovcom, v r. 1709 ju skonfiškoval erár a v r. 1718 ju odkúpili Berényiovci. Od r. 1733 boli zemepánmi Traunovci, od r. 1825 Erdődyovci. V r. 1530 obec vypálili Turci. V r. 1570 sa tu spomína mlyn. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., hlavne pestovaním cukrovej repy. V 19. stor. boli najväčšími vlastníkmi pôdy v obci Stummerovci a Deutelbaum. Od r. 1954 tu bol Štátny majetok. V rokoch 1976 - 1990 bola obec integrovaná ako miestna časť okresného mesta Topoľčany. Obcou prechádza štátna cesta z Topoľčian do Piešťan a Hlohovca.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť