Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bohunice

Základné údaje
Ležia uprostred Ilavského podolia pri vyústení Krivoklátskeho potoka do doliny Váhu. Prvá písomná zmienka z r. 1229, spomína sa ako Bohwnycz. V stredoveku ovplyvnila majetkové pomery v Bohuniciach blízkosť Vršateckého hradu. Bohunice boli typickou poľnohosp. obcou. Veľkostatkár Jakub Altman vlastnil liehovar. V obci bol kameňolom. Kúria neogotická zo 60-tych rokov 19. stor. Ešte v 40-tych rokoch 20. stor. v nej býval školský inšpektor Rizner, brat Ľudmily Podjavorinskej, ktorá často navštevovala rodinu a tvorila tam. V Bohuniciach sa narodila dcéra Riznera Božena, vydatá Obrová, herečka, pôsobiaca v Prahe. Dnes je kúria čiastočne zakonzervovaná, nutné previesť ďalšie opravy. Bohunice boli súčasťou Pruského, znova sa osamostatnili.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť