Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Reca

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine, chotár tvorí odlesnená rovina na nive Čiernej vody a Siseku. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy mohylníka kalenderberskej kultúry z ml. doby hallštattskej a hrob i nález mincí z doby rímskej. Písomne sa obec uvádza r. 1256 v predikáte Petrus de Rethe, r. 1310 sa spomína ako "terra Rethe" a bola kráľovským majetkom patriacim k hradu Bratislava. V 13. - 14. stor. bola obec majetkom tunajších zemanov, neskôr aj iných zem. rodín. Chotárny názov Mélente zostal po zaniknutej osade doloženej z r. 1309. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V 17. stor. tu bol menší zbor českých exulantov. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Barok. - klas. kostol sv. Štefana zo zač. 19. stor. bol postavený na mieste barok. kaplnky z r. 1727, úpravy sa realizovali v 19. a 20. stor. Kostol (ref. kresťanskej cirkvi), zriadený pravdep. v 17. stor. bol r. 1760 reštaurovaný a r. 1867 prefasádovaný v pseudorom. slohu. K pamätihodnostiam obce patrí renes. býv. modlitebňa českých exulantov zo 17. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť