Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turecká

Základné údaje
Leží v úzkej starohorskej doline na rozhraní dvoch horských sústav Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Lesy pokrývajú takmer celý chotár. Je zložená z hornej a dolnej časti. Názvy obce Dolná Turecká: r. 1563 Thuretzka, r. 1808 Malí Turecká a názvy obce Horná Turecká: r. 1710 Obertureczka, r. 1808 Welká Turecká. Bývalá banícka, hutnícka a uhliarska osada. Prvá písomná zmienka o Dolnej Tureckej je z r. 1563 a Hornej Tureckej z r. 1710. Boli tu bane na meď až do 18. stor. V roku 1828 žilo spolu v obci 548 obyvateľov v 70 domoch. Muži pracovali v lesoch ako drevorubači a povozníci, ženy vyrábali čipky a výšivky, ktoré potom nosili každý piatok na trh do Ban. Bystrice, kde ich odovzdávali čipkárom, ktorí ich predávali po celom Uhorsku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť