Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dlhá Ves

Základné údaje
Obec leží na JZ okraji vápencovej Silickej planiny v slepej Dlhoveskej doline. Južne od obce sa nachádza krasové jazierko Smrdľavé (0,33 ha). Pahorkatinný chotár je na severovýchode zalesnený dubovým a hrabovým porastom. V katastri obce sa odkrylo archeologické nálezisko neolitického jaskynného osídlenia a sídlisko pilínskej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1332 pod menom Horuati. Bola tu mýtna stanica na ceste do Turne. Rozvoj zastavili turecké nájazdy a po r. 1660 spustla. V 18. stor. bola dosídlená obyv. od Muráňa. V rokoch 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali hlavne poľnohosp. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, doprave, obchode, zdravotníctve a poľnohosp. V obci sa nachádza ev. a. v. kostol z r. 1792 s vežou zo začiatku 19. stor. ZŠ je pre 1. až 4. ročník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť