Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lontov

Základné údaje
Leží na juhovýchodnom okraji Ipeľskej pahorkatiny, v plytkej doline potoka Jelšovky. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska volútovej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, žiarové pohrebisko severopanónskej kultúry, sídlisko halštatské a laténske. Obec sa písomne spomína v r. 1236 (Lumptov). Patrila komesovi Kazimírovi z rodu Hunt - Poznanovcov, od r. 1399 kaplnke v Ostrihome, v 15. stor. hradu Levice, od 18. stor. rod. Majthényiovcov a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Hostec sa spomína v r. 1236 (Kestus).

V súčasnosti v obci prevažuje poľnohosp. výroba. Pôsobí tu Domov sociálnych služieb s kapacitou 42 miest pre mentálne postihnutých občanov. V obci je materská škôlka, vybudovaný je priestranný kultúrny dom, futbalový klub súťaží v II. triede okresnej súťaže. Obec Lontov je členom Euroregiónu IPEĽ a Euroregiónu ISTERGRANUM.

Barok. kostol sv. Anny je z 1. pol. 18. stor. Klas. kaštieľ bol postavený v r. 1786. Neskoroklas. kaštieľ pochádza z 2. pol. 19. stor. Vojnové udalosti pripomína pamätník obetiam 1. a 2. svet. vojny.

V obci sa narodil Ivor Kaas (1842 - 1910) publicista.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť