Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Valentovce

Základné údaje
Ležia v západnom okraji Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 340 m. Tamojšie sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1500. Prvý písomný doklad o Valentovciach pochádza z roku 1521. Jej zemepánmi boli zemania zo Zbudze. V roku 1600 malo sídlisko obývaný len jeden poddanský dom a jeden - dva domy šoltýsov. Zakrátko obyvatelia dedinu opustili, okolo roku 1635 sídlisko nejestvovalo. V roku 1828 bolo už 40 domov a 311 obyvateľov. Kostol gr. kat. pochádza z roku 1750.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť