Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Háj

Základné údaje
Obec leží v doline Hájskeho potoka pri výstupe zo Slovenského krasu v záp. časti Košickej kotliny. Sev. vrchovinná časť chotára je na Jasovskej a Zádielskej krasovej plošine. Nálezy sídliska pilinskej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá pís. zmienka z r. 1340 (Ay). Obec vznikla v kolonizačnej vlne v 2. pol. 13. stor. Názov odvodený od maďarského slova áj (údolie, roklina). Po vystavaní Turnianskeho hradu súčasť hradného panstva. R. 1567 mal 6 usadlostí, prevaha maďarského obyv. Zač. 18. stor. značný úbytok obyv., vlastníkom rod Keglevichovcov. R. 1828 mal 85 domov, obyv. sa živilo aj ovocinárstvom. Za 1. ČSR poľnohosp. a práca v kameňolome. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. V r. 1964 - 1990 zlúčená s obcou Turňa nad Bodvou do obce Turnianske Podhradie. Rím. kat. barok. - klas. kostol z r. 1764, ref. kostol z 19. stor. Fil. ref. cirk. zb. Zádiel. Obecná knižnica, MŠ, tenisové ihrisko. Autobusová zastávka. Zaujímavosti: vodopády v Hájskej doline a v cintoríne socha anjela, ktorá tu ostala po natáčaní amerického filmu Za nepriateľskou líniou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť