Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ratkovo

Základné údaje
Obec leží na SV okraji Turčianskej kotliny na pravostrannej terase Váhu. V chotári obce sa nachádza z doby laténskej a rímskej sídlisko ľudu púchovskej kultúry, ktorý tu sídlil na Hradisku. O osade nie je nič známe až do 2. pol. 15. stor. V r. 1489 sa spomína zeman Matej z Ratkova. V súpisoch z r. 1534 je uvedené, že osada už nebola zemianskou, ale portálnou, patriacou do majetku Sklabinského hradu až do r. 1848. Obyvatelia obce sa živili poľnohosp.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť