Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nededza

Základné údaje
Leží na južných svahoch Kysuckých vrchov pri vyústení Kotrčinej doliny do Žilinskej kotliny. Južná časť chotára na terasových náplavoch Váhu prechádza severným smerom do vrchoviny z druhohorných hornín. Má hnedé lesné pôdy. Nesúvislé lesné porasty sú v severnej časti. Obec sa spomína v r. 1384. Patrila zemianskej rodine Nedeckých, neskôr jej časť panstvu Starý hrad. V r. 1598 mala obec 32 domov, v r. 1720 8 daňovníkov, v r. 1828 35 domov a 506 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a chovom dobytka. Obyvatelia pracujú v priemyselných podnikoch na okolí. V obci sa zachovali zbytky renesančného kaštieľa, postaveného v polovici 16. stor., ako dve samostatné torzá. Zachovali sa tiež dve klasicistické kúrie z 1. polovice 19. stor. a zvonica, ľudová stavba z 19. stor. Pred kaštieľom, ktorý patril grófskej rodine Pongráczovcom a na bývalej ceste do Tepličky nad Váhom sú kamenné barokové sochy sv. Jána Nepomuckého.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť