Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Oľšavka

Základné údaje
Obec leží vo V časti Hornádskej kotliny. Z demografického hľadiska je najmenšou obcou v okrese. Prvá zmienka v r. 1245 Olsavica. Obec má časti: Dolina, Lúky a Pod lesom. Je tu minerálny prameň. Patrila od najstarších čias zemepánom Szigrayovcom, neskôr bola poddanskou obcou Spišského hradného panstva. Stále mala poľnohosp. charakter. Za prvej ČSR dopĺňalo zamestnanie tkáčstvo. JRD bolo založené v r. 1959. Za prácou sa cestuje do miest Krompachy a Spišská Nová Ves. Po r. 1989 sa začalo s drobným podnikaním 7 živnostníkov a 2 súkromne hospodáriaci roľníci. Obec bola splynofikovaná. Občania si z vlastných zbierok postavili Kostol sv. Pia X., vysvätený r. 1971. Poštu, školu, lekára majú v Spišských Vlachoch. Lokalita obce a okolia umožňuje rozvoj turistiky - pešej aj cykloturistiky. Člen mikroregiónu Sľubica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť