Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lipníky

Základné údaje
Obec Lipníky s časťami Taľka a Podhrabina je jednou z najmladších obcí na Slovensku, aj napriek tomu, že história jednotlivých jej častí siaha do 14. a 15. storočia. Obe boli založená na zákupnom práve. Lipníky v minulosti ako osada patrili k obci Šarišská Poruba, kde môžeme nájsť prvú zmienku o nej v roku 1410. To naznačuje, že už vtedy tu museli byť prvé domy. Podrobnejšie správy a záznamy sú iba v rámci Šarišskej Poruby. V roku 1971 bola osada Lipníky pričlenená k obci Nemcovce. Osady Taľka a Podhrabina boli súčasťou obce Nemcovce a jej katastrálneho územia, pričom podľa písomného záznamu a dostupných materiálov osada Taľka vznikla už v roku 1318. Osada Podhrabina začala vznikať až po 1. svetovej vojene. 28. 8. 1990 bola uznesením rady ONV v Prešove obec Lipníky schválená za samostatnú s časťami Taľka a Podhrabina, ale bez vlastného katastrálneho územia. Následne na to po dvojročnom úsilí mala obec vytvorené katastrálne územie o výmere 384 ha, ktoré bolo vyčlenené z katastrálneho územia obcí Nemcovce, Šarišská Poruba a Chmeľov. Týmto aktom bola k obci pričlenená historicky známa Miroľa.
M. č.: lipníky, taľka, podhrabina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť