Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bobrovník

Základné údaje
Leží pod Chočskými vrchmi na prítoku potoka Sestrč. Obec sa spomína v r. 1286 pod názvom Honghfelde. Do r. 1399 bol Bobrovník majetkom hradu Liptov. V dnešnom chotári obce vznikla na konci 13. stor. aj obec Hliník. V r. 1323 ju kráľ Karol Róbert daroval Ladislavovi, synovi Harabora, zakladateľovi tunajšieho zemianskeho rodu Hlinickovcov. Osada Nežitovce sa prvýkrát spomína v r. 1262 ako Hongova zem, ale už v pol. 13. stor. patrila Mesemu a jeho synom. Obec sídlištne už v stredoveku splynula s osadou zvanou Kevelova Ves. Obec Tvarožná sa prvýkrát spomína v r. 1418. Obyv. obcí sa prevažne venovali poľnohosp. Časť obyv. sa zapojila do SNP. V r. 1957 bolo v obci založené JRD. Časť územia obce bola zaplavená vodami vodnej nádrže Liptovská Mara. V Bobrovníku, Hliníku a Tvarožnej sa nachádzajú drevené obecné zvonice.
M. č.: bobrovník, hliník, tvarožná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť