Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Imeľ

Základné údaje
Obec leží na podunajskej nížine, medzi riekami Nitra a Žitava, 10 km južne od Nových Zámkov a 20 km severne od Komárna. Západná časť na mokrej nive Nitry, východná na nízkom vale s rozsiahlymi príkrovmi viatych pieskov. Chotár obce bol obývaný od neolitu. Archeologické nálezy sú aj zo staršej doby bronzovej, z obdobia sťahovania národov a staromaďarské pohrebisko s osadou z 11. a 12. storočia. V prvej písomnej zmienke z r. 1312 sa nazýva Hemeu. Obec patrila 700 rokov ostrihomskému arcibiskupstvu. Vzhľadom na priaznivé prírodné podmienky sa tu darí teplomilným rastlinám ako tabak, melóny, rajčiny, uhorky, koreninová a zeleninová paprika. Časť tejto produkcie sa vyváža do Českej republiky. Vypestuje sa tu ročne najviac skorých zemiakov v SR. Bolo tu rozšírené tkáčstvo, košikárstvo, spracovávanie kukuričného šúpolia a výšivkárstvo. Najznámejšou osobnosťou obce je turkológ Jozef Blaškovič. Rím. kat. kostol sv. Krstiteľa je z r. 1800 a kostol reformovanej cirkvi z r. 1888. Pomník Božie muky pochádza z r. 1831. Úspešne sa rozvíja činnosť v rámci cezhraničnej spolupráce s mikroregiónom Tatabánya és környéke v Maďarsku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť