Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pružina

Základné údaje
Leží v Strážovských vrchoch v doline Pružinky. S kotlinová časť chotára je pahorkatina, na SZ ho tvoria členité južné výbežky zlepencových Súľovských skál. Väčšina chotára je v Strážovských vrchoch s príkrovovou troskou bralnatého vrcholu Strážov. Osídlenie už v eneolite - jaskyňa Dúpna skala s nálezmi lengyelskej kultúry a z 11. - 12 stor. Obec sa spomína v r. 1272 ako Prusina. V r. 1598 mala 13 píl, 2 mlyny. Pracovali v lesoch, poľnohosp., zhotovovali prútené výrobky. Za I. ČSR boli tu dve píly a pec na pálenie vápna. V r. 1926 - 27 sa veľa ľudí vysťahovalo za prácou. Počas prestrelky Nemcov, ktorí prišli do Pružiny v septembri 1944, bola vypálená osada Riedke. Dedinu oslobodili 29. apríla 1945 vojaci sovietskej a rumunskej armády. JRD zal. v r. 1958 v m. č. Priedhorie, v r. 1964 prešlo do ŠM. Väčšina obyvateľov pracovala v závodoch v Pov. Bystrici. Rím. kat. kostol, pôv. gotický, r. 1759 zväčšený a prestavaný, veža z r. 1870. Kaplnka z r. 1879, v interiéri socha sv. Žofie z konca 15. stor. Sv. Žofia je s dcérami vyobrazená i na pečati obce z r. 1770. Významným rodákom Pružiny je Gabriel Baroš, nazývaný železným ministrom. V r. 1850 - 1885 v obci pôsobil a je pochovaný farár, dekan Štefan Závodník národný buditeľ. V r. 1869 založil prvý včelársky spolok v Hornom Uhorsku. Obec je rodiskom rodiny Šťastných, známych hokejistov. V obci sú možnosti pekných turistických výletov do Čičmian, Mojtína, Zliechova, na Strážovské vodopády a Strážov, kvalitné horolezecké steny.
M. č.: briestenné, pružina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť