Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Križovany nad Dudváhom

Základné údaje
Obec leží na východnom okraji Tr­nav­skej pahorkatiny a na nive Dudváhu. Križovany patria medzi bohaté archeologické lokality, o čom svedčia aj nálezy z obdobia paleolitu, neolitu (želiezovská a lendelská kultúra), ale aj z doby bronzovej, halštatskej a laténskej. Našli sa tu aj tri rímsko-bar­barské sídliska a žiarové hroby. Obec s osídlením z veľkomoravských čias sa však spomína až v roku 1390 v zmienke o tunajšej fare. V roku 1439 daroval obec kráľ Albert Roz­goňovcom, v roku 1553 patrila An­dre­jovi Bátorymu a panstvu Pajštún-Borinka, ne­skôr panstvu Šintava, od 1817 panstvu Če­klís, ktoré tu malo v 1. pol. 19. stor. sídlo sprá­vy jedného dištriktu. R. 1828 mala 86 domov a 624 obyvateľov.

Rím. kat. kostol s románskou rotundou z 12. stor. a s ranogotickou klenbou z pol. 13. stor. tvorí dominantu obce. K ro­tunde bola pripojená baroková loď s transeptom. V roku 1938 bola obnovená a rozšírená.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť