Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pinciná

Základné údaje
Leží uprostred Lučenskej kotliny na nive Ipľa. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1326 a spomína sa ako Pynch. Chotár tvoria treťohorné íly, pieskovce, andezitové zlepence pokryté sprašou a riečnymi uloženinami. V k. ú. obce sa nachádza minerálny prameň. Vyskytuje sa tu poľná a vodná zver, z chránených rastlín korunka strakatá. Archeologické výskumy odkryli neolitické sídlisko s bukovohorskou keramikou, osídlenie z doby bronzovej a základy románskeho kostola z 12. - 13. stor. s 278 hrobmi. Zemepánmi boli rody Pinczi, Károly a i. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a neskôr rybolovom. Ryby predávali na trhoch v Lučenci a vo Fiľakove. Bola tu aj tehelňa. Obec zhorela v r. 1830. Významnými pamiatkami sú panská kúria Károlyiovcov, neskôr Barossovcov s parkom, v ktorej boli uložené predmety vysokej umeleckej hodnoty (porcelán, rytiny, maľby) a rím. kat. kostol Všetkých svätých z r. 1900 postavený na starých základoch. Písomné doklady potvrdzujú, že študenti odchádzali už pred r. 1530 študovať na Viedenskú univerzitu. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, kultúrny dom a verejná knižnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť