Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košúty

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, 5 km na juhozápad od Galanty. Obec sa spomína vo falošnej listine z r. 1138 vo forme Qusout. Za najstaršiu hodnovernú správu o obci považujeme listinu z r. 1214, v ktorej sa uvádza dedina ako Cusoud. V obci bývali šľachtici, ktorí používali prídomok de Kosolth. Peter z Kosolth sa spomína ako kráľovský človek v roku 1415. V súpise z r. 1553 sa ako majitelia dediny sa spomínajú príslušníci rodiny Hegyi a Szobonya. Obec sa vyvíjala ako šľachtická usadlosť až do polovice 19. stor. Majetky v obci mali príslušníci rodiny Vízkeleti, Olgyay Balogh, Jezerniczky, Fekete, Somogyi, Thúróczy, Thédy, Liptay, Lelovics, Burián, Ábrahámffy, Simonyi, ako aj rodiny Esterházy. V roku 1869 obec mala 825 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., rozšírený bol aj chov oviec. K pamätihodnostiam v obci patrí rím. kat. kostol sv. Floriána, postavený v roku 1849 - 1851, kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1896 Július Abrahámffy, kúria rodiny Fekete z druhej polovice 19. stor. a klasicistická kúria rodiny Ábrahámffy z polovice 19. stor. Jednou z najstarších budov obce bola hlavná budova poštového majera, pravdepodobne pôvodná budova barokového kaštieľa Eszterházyovcov z 18. stor. Neskôr bola upravená na dostavnícku stanicu, po nej tubola pošta. V obci sa zachovala aj kaplnka sv. Jána evanjelistu, ako aj mauzóleum Feketeovcov na miestnom cintoríne. V obci pracujú miestne spolky: SČK, CSEMADOK, Matica Slovenská, Spevácky a folklórny súbor, Zväz zdravotne postihnutých, Poľovnícky zväz, Obecný futbalový klub a Klub dôchodcov. V obci sa nachádza MŠ, ZŠ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť