Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vrbovce

Základné údaje
Obec leží na slovensko-moravskej hranici, pod masívom Žalostina. Po okolitých plošinatých kopcoch sú roztrúsené aj do vzdialenosti 10 km početné kopaničiarske osady. Prevažná časť katastra obce spadá do CHKO Biele Karpaty, s niekoľkými prírodnými pamiatkami (Malejov, Kožíkov Vrch, Bučkova Jama, Štefanová). Obec sa spomína v r. 1394 ako Vrbowich, keď kráľ Žigmund Luxemburský daroval hrad Branč i panstvo svojmu prívržencovi Ctiborovi zo Ctiboríc. R. 1590 si obyvatelia obce postavili katolícky kostol. Obec bola zač. 19. stor. povýšená na trhové mestečko s jarmočným právom. Bola tu zriadená tridsiatková stanica. V r. 1851 - 1860 boli Vrbovce najväčšou obcou Myjavského okresu. V období medzi dvoma vojnami sa znížil počet obyvateľov, mnohí sa vysťahovali do Ameriky, ešte v 50-tych rokoch 20. stor. odišli do väčších miest za prácou. Obyvateľstvo sa pôv. zaoberalo chovom dobytka, remeslami, pytlikárstvom, drobným obchodom, výrobou drevených predmetov, výrobou slameníc, pletením košíkov, na kopaniciach tkali plátno. Najviac ľudí dochádzalo donedávna do Myjavskej armatúrky. Rím. kat. kostol renesančný z r. 1590, upravený okolo r. 1756 a 1760, kostol ev. z r. 1877 - 79 so staršou vežou. Pred dokončením výstavba zborového domu ev. a. v. V miestnej časti Šance pomník - pamiatka na rev. roky 1848 - 1849. V r. 2001 zriadená pamätná ľudová Vrbovčianska izba, v chotári zachovalý vodný mlyn, jedna z mála zachovalých stavieb svojho druhu. V obci zdravotné stredisko, MŠ, ZŠ z r. 1953, obec plynofikovaná, v pláne kanalizácia s ČOV. Rozvojové programy v mikroregióne Veľká Javorina - Bradlo, mikroregióne Branč a Záhorie, cezhraničná spolupráca s českou obcou Javorník. Chalupy na kopaniciach využívané na rekreačné účely. V okolí výborné podmienky na lyžovanie. Vo Vrbovciach sa narodili: P. Beblavý, pseud. Maruškin, spisovateľ, ThDr. J. Beblavý, cirkevný spisovateľ, kaplán, neskôr dekan Slov. ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave, P. Jozeffy, cirk. hodnostár, obranca slov. ev., kultúrno-osvetový pracovník, J. Leška, autor náb. a nár. piesní, Š. Leška, básnik, jazykovedec. Pôsobili tu: J. Ambrozy, náb. spisovateľ, S. Jurkovič, ľudových. pracovník, J. Liborczenus, autor Turolúckeho kancionála, E. Šandorfi, lekár, novinár, ľudovýchovný pracovník, J. Hrebendová - Bóriková, dcéra P. Bórika, ev. kňaza, pomáhala ako ošetrovateľka ranených v revolúcii r. 1848, ukrývala hurbanovskú zástavu, pečať SNR i písomnosti.
M. č.: šance, vrbovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť