Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Kozmálovce

Základné údaje
Ležia v juhozápadnom výbežku Štiavnických vrchov a na pravobrežnej nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska, slovanského sídliska, ďalej hradisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec vznikla v chotári obce Kozmálovce, písomne doloženej v r. 1332. Malé Kozmálovce sa písomne uvádzajú v r. 1372 (Kys Kozmal). Obec patrila zemanom zo Šaroviec, v r. 1489 panstvu Jelenec, v r. 1718 pripadla panstvu Zlaté Moravce. V r. 1618 ju vyplienili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom.

Kostol z r. 1927 bol postavený v secesnom, neorenes. prvkami ovplyvnenom slohu. Klas. kaštieľ pochádza zo zač. 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť