Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bukovec

Základné údaje
Leží v Z časti Myjavskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria treťohorné zlepence, štrky, piesky, pieskovce a íly. Na SZ je chotár zalesnený, inde sú len ostrovy borovicových a agátových lesíkov. Vyskytujú sa tu i ložiská uhlia. V r. 1592 bola vydaná zakladajúca listina pre Bukovec pánmi hradu B ranč. Obec sa spomína r. 1609 ako Bukoc. Bývali tu bohaté panské poľovačky i predaj zveriny. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, domácimi remeslami. R. 1936 založili tehlárske družstvo. JRD založené r. 1948. Obec bola známa pestovaním ovocia. Ešte začiatkom 20 stor. spracúvali drevo podomácky - tesárske a kolárske práce, výroba hospodárskeho náradia, tradičného ľudového nábytku. Ženy vyrábali bielu, tzv. paličkovanú vláčikovú čipku. Za socializmu pracovali obyvatelia v priemyselných podnikoch v Myjave, Brezovej pod Bradlom a okolí. Kostol rím. kat. zo 17. stor., upravený v 18. stor., zvonica renesančná. Kostol ev. z r. 1824 - 29. Zvonička drevená z konca 19. stor. V obci je vybudovaný verejný vodovod, je splynofikovaná, pracuje sa na príprave projektu kanalizácie. V obci sa nachádza MŠ, Kultúrny dom, miestna knižnica a pošta.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť