Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podhradík

Základné údaje
Leží v severozápadnom okraji Slanských vrchov v nadmorskej výške okolo 440 m. Sídlisko vzniklo pod blízkym hradom v 14. storočí. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1401. Bola majetkovou súčasťou hradného panstva Šebeš. V roku 1427 tu hospodárilo vyše 10 poddanských domácností. V roku 1600 bolo v sídlisku 7 poddanských domov. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 - 11 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 41 domov a 341 obyvateľov, v roku 1900 bolo 247, v roku 1970 267 obyvateľov. Rím. kat. kostol pochádza z roku 1755 v 1992 bol zbúraný. Na jeho mieste od r. 1994 stojí nový moderný rim. kat. kostol Najvätejšej Trojice. Nad dedinou sú zvyšky hradu Šebeš, jestvujúceho v 14. až 16. storočí. V 1. svet. vojne padli 3 občania z obce. Po vzniku ČSR sa začal život v obci zlepšovať. Väčšina obyv. sa venovala roľníctvu. V r. 1924 - 26 začali roľníci prvýkrát používať na prihnojovanie pôdy umelé hnojivá. Po hospodárskej kríze v r. 1933 a následnej rozpínavosti Nemeckej ríše začala v r. 1939 2. svet. vojna. Od vojnových útrap bola obec oslobodená 19. 1. 1945. JRD založené v r. 1959. Moderná veľkovýroba si vyžadovala veľké celky a tak z bývalého družstva sa vytvorilo Hospodárstvo Podradík. Od 1980 bolo pričlenené do ŠM a od 1988 došlo k zlúčeniu ŠM s Hydinárskymi závodmi a vzniklo HŠM Prešov. V 80 - 90 - tych rokoch dostala obec novú tvár postavením modernej predajne potravín a pohostinstva, rekonštrukciou MŠ, vybudovaním obecného vodovodu, parkov. V r. 1996 bola obec splynofikovaná. Obec má MŠ, školskú jedáleň, kultúrny dom, v obci je zriadená MĽK. V r. 2000 rozšírenie vodovodnej siete na lokalitu určenú na individuálnu bytovú výstavbu a príprava projektovej dokumentácie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť