Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pohranice

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Žitavskej pahorkatiny, 8 km SV od Nitry. Lokalita obce bola osídlená už v neolite (lengyelská kultúra). Archeologické vykopávky potvrdili osídlenie lokality aj v obdobiach badenskej a karpatskej mohylovej kultúry, ako aj z doby bronzovej a laténskej. Prvá zmienka o obci Pagran je z r. 1075, keď ju Gejza I. daroval benediktínskemu kláštoru v Hronskom Beňadiku aj s vinicami. V r.1113 patrila zoborskému kláštoru. V 13. stor. boli čiastočnými vlastníkmi Ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou, Nitrianske biskupstvo s kapitulou, Branč-Lipovníckovci (vinice) a Forgáchovci. Plienenie vojsk Matúša Čáka zrušilo tieto vlastnícke vzťahy. V r. 1479 sa spomínajú Veľké a Malé Pohranice. V 16. stor. malo v obci podiel 10 ostrihomských predialistov. V r. 1570 obec Malé Pohranice zničili Turci, ale v r. 1664 už mala 81 domácností. V 18. a 19. stor. väčšia časť majetkov patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, menšia Nitrianskej kapitule. JRD bolo v obci zal. r. 1952. Vybudovaná je rozsiahlejšia infraštruktúra obce. V obci je pamätník 20 padlým obyvateľom v 1. svet. vojne. Rím. kat. kostol Všechsvätých bol pôvodne ranorománskym, v r. 1723 ho obnovili. V obci pôsobí folklórny súbor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť