Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Janík

Základné údaje
Obec leží na styku juhozáp. časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Hnedozeme a nivné pôdy. Z juž. strany ohraničená zmiešanými lesmi, bohatými na huby, ojedinelý výskyt korunkovky strakatej na Slovensku. Nálezy slovanskej keramiky z 9. stor. Prvá pís. zmienka z r. 1285 (Ianuk). V 15. stor. v majetku rodiny Jánokyovcov. K panstvu Jánok patrilo viacero zaniknutých obcí, obyv. sa živilo aj vinohradníctvom. Od 18. stor. patrila rodu Szirmayovcov, Szentimreyovcov, Péchyovcov. R. 1822 mal 122 domov, slov. - maď. obyv. Maďarskej revolúcie r. 1848 - 49 sa zúčastnilo 14 obyvateľov. Počas 1. ČSR založený Dobrovoľnícky hasičský zbor, Spotrebné družstvo, zriadená četnícka stanica a pohraničná stráž. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Tunajšie JRD založené r. 1949. V r. 2000 posvätený obecný erb a obecné symboly. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z 18. stor. Rím. kat. far. úrad, fil. gr. kat. far. úrad Chorváty, fil. ref. cirk. zb. Peder. Klas. kaštieľ rodiny Szentimreyovcov zo zač. 20. stor., klas. kúria Péchyovcov zo zač. 20. stor. V kostolnej záhrade pochovaní členovia zemepánskej rodiny Sziklayovcov, pamätník obetiam 1. a 2. svet. vojny. Z pôvodných troch parkov zachovaná časť Sziklayho prírodného parku. Pri obci je vodná nádrž Povodia Bodvy vhodná na rybolov. MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť