Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Peder

Základné údaje
Leží v záp. časti Košickej kotliny na nive a na náplavovom kuželi Bodvy. V podloží má mladotreťohorné usadeniny. Južná časť chotára je na Bodvianskej vrchovine s hnedozemami, zalesnenom dubom. V kotline sú nivné a lužné pôdy rôzne oglejené, poľnohosp. využívané. Osídlenie už v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry s východoslov. lineárnou keramikou, laténske sídlisko a osada z doby rímskej. Prvé písomné zmienky sa viažu na listiny z r. 1214 a 1275, sú to však falzá zo 14. stor. Bezpečne je doložený až r. 1317. V r. 1427 mal 16 port. V 17. stor. sa rozdelil na sídliská Malý a Veľký Peder, ktoré sú doložené v r. 1630. V r. 1715 - 1720 boli úplne opustené. Obec znova osídlili prevažne maďarskí obyv., v r. 1772 ju obývalo 9 sedliakov a 9 želiarov, r. 1828 mala 113 domov a 792 obyv. Od 18. stor. patrila Mokczayovcom, Gelleyovcom, Vendéghiovcom. Mala poľnohosp. ráz. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Na konci 2. svet. vojny bola veľmi poškodená. Kostol ref., pôvodne z 2. pol. 13. stor., viackrát prestavaný a rozšírený, úprava v r. 1923, zakryté got. nástenné maľby. Kostol rím. kat. z r. 1928. Filiálka rím. kat. far. úradu v Janíku. Filiálka gr. kat. far. úradu v Chorvátoch. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť