Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sucháň

Základné údaje
Leží 24 km severozápadne od Veľkého Krtíša. Prvá písomná zmienka je z r. 1349. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, oviec, včelárstvom, ovocinárstvom, v 18. stor. tu boli rozsiahle vinice. Sucháň je tradičná hontianska potočná radová dedina. Zachovali sa tu domy z 19. a začiatku 20. stor. Najstaršie, kamenné, omazané a obielené s pôvodnými slamenými strechami boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Renes. ev. a. v. kostol, z čias okolo r. 1530 bol viackrát prestavaný v 17. - 19. stor. V obci je dom smútku, obchod, futbalové ihrisko, kultúrny dom, miestne múzeum Dom ľudového bývania z 19. stor. a turistická ubytovňa. Pôsobí tu folklórna skupina, udržiava sa tradícia výroby ľudových výrobkov z dreva a hontianskej paličkovanej čipky. V katastri je náučný turistický chodník so zaujímavosťou "trúbiacim kameňom". V obci sú dobré podmienky pre vidiecku turistiku s možnosťou ubytovania.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť