Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mašková

Základné údaje
Leží na Z okraji Lučenskej kotliny v doline potoka Mašková. Prvýkrát sa spomína ako Moscvilla v r. 1332. Chotár tvoria mladotreťohorné uloženiny a ostrovčeky bazaltových tufov, ryodacitové a andezitové tufy, zasahuje sem sloj hnedého uhlia. Chotár je zalesnený dubinami a hrabinami prelínané spoločenstvami trstiny, pálky a vysokých ostríc. Z vtákov sa vyskytuje najmä strakoš červenochrbtý (hniezdna lokalita). Z archeologických vykopávok bolo odkryté sídlisko pilínskej kultúry, hromadný nález z doby bronzovej. Obec bola pôvodne na mieste stará Mašková. Patrila Haličskému panstvu. V 16. stor. ju dosídlili valasi. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., chovom dobytka a oviec, pracoval tu mlyn a prekvitala výroba fajok. Rím. kat. kostol z 13. stor. bol počas 2. svet. vojny v r. 1945 zničený. V obci je ev. a. v. kostol postavený v r. 1973. Narodil sa tu a má aj pamätnú tabuľu Daniel Maróthy (1825 - 1878) ev. farár a básnik. V obci je pamätná izba Kolomana Banšela a Daniela Maróthyho. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko a pracuje tu občianske združenie Maškovan. Patrí do mikroregiónu Novohradské Podzámčie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť