Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malinovo

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v severozáp. časti Žitného ostrova na agradačnom vale Malého Dunaja. Obec sa písomne uvádza r. 1209 (Yberhart). Tunajší vodný hrad sa neskôr stal strediskom panstva Malinovo (Eberhard). Bolo majetkom grófov z Pezinka a Svätý Jura, od konca 15. stor. sa rozčlenilo na malinovskú a svätojurskú časť. V 17. stor. obec a panstvo vlastnila rod. Illésházyovcov, začas arcibiskup Szelepcsényi, koncom 18. a v 19. stor. bolo majetkom rod. Apponyiovcov, Szerényiovcov, Jeszenákovcov a Balassovcov. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku, v r. 1946 - 48 bola časť maď. obyv. vysídlená do Maďarska a sem prišli repatrianti z Maďarska. V r. 1923 tu otvorili 1-ročnú hosp. školu, r. 1926 1 ročnú záhradnícku školu (r. 1938 bola presťahovaná do Modry - viď Modra). Hosp. škola počas 2. svet. vojny zanikla, ale r. 1943 tu zriadila maď. vláda poľnohosp. školu pre frontových invalidov. Po oslobodení bola hosp. škola obnovená, r. 1961 sa zmenila na SPTŠ. Kaštieľ s renes. kaplnkou z poslednej tretiny 17. stor. postavený na mieste pôv. kastella bol klas., upravený v 1. pol. 19. stor. Neogot. kostol sv. Juraja mučeníka bol pôv. pohrebnou kaplnkou rod. Apponyiovcov z r. 1872. K pamätihodnostiam obce patrí i neskoroklas. zvonica z 2. tretiny 19. stor. a kamenná barok. prícestná socha sv. Jána z r. 1739.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť