Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Machulince

Základné údaje
Ležia v severových. časti Žitavskej pahorkatiny a v doline Žitavy na úpätí Pohronského Inovca. Archeol. nálezy pokazujú na staršie osídlenie lokality (neolitné sídlisko s lengyelskou kultúrou, halštatské a rímsko - barbarské sídlisko). Písomne sa obec uvádza v r. 1275, keď ju Ladislav IV. daroval hradu Tekov. Od r. 1388 patrila hradu Hrušov, časť opátstvu v Hronskom Beňadiku, neskôr rod. Keglevichovcov a Károlyiovcov. V 19. stor. tu zriadili továreň na kachľové pece a škridlu. Pôvodne klas. kaplnka Mena Ježiša z r. 1833 bola rozšírená na kostolnú stavbu v r. 1918. Na cintoríne sa nachádzajú kamenné a drevené tabuľové náhrobníky, zakončené krížmi. Hrušov (Horsov) - osada sa spomína v r. 1293.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť