Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Očová

Základné údaje
Leží vo Zvolenskej kotline na širokom náplavovom kuželi Očovského potoka. Odlesnenú časť chotára v kotline tvoria treťohorné usadeniny, zalesnenú členitú severnú časť v pohorí Poľana andezity a granitické ryolity. Je tu výskyt minerálnych prameňov. Názvy obce: r. 1406 Ocsowa; r. 1424 Ochowa; r. 1786 Ocschowa; r. 1808 Očová; maď. Ocsova, Nagyócsa. Najstarší písomný prameň pochádza z r. 1273, v ktorom sa spomína potok Olchua. Žigmund v r. 1406, neskôr Matej Korvín, Vladislav II. a ďalší vládcovia spomínajú obyvateľov obce Pcsowa ako poddaných panstva Vígľaš. Upravovali ich vzťahy k zámku, kde slúžili ako honci na poľovačkách panovníkov i osobností z ich dvora. Turci obec vypálili v r. 1566 a 1576, mnohých obyvateľov povraždili a 50 rodičov s deťmi odvliekli do zajatia. Od r. 1582 do 1668 platila poplatky fiľakovskému, neskôr sečianskemu begovi. V 17. - 19. stor. vytváralo vígľašské panstvo také neznesiteľné pomery poddaným, že došlo k hromadným útekom. V 18. stor. dosiahla štatút mestečka. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a obchodom s obilím. Cez obec viedla úzkokoľajná lesná železnica z Vígľaša na Kyslinky. Vláčik po zreštaurovaní stojí vo Vígľaši. Medzi dôležité pamiatky patrí gotický rím. kat. kostol zo 14. stor. Z tohto obdobia sa zachovali nástenné maľby, oltáre, sochy a gotická freska Madony z r. 1400. Levočský majster Pavol vytvoril v r. 1514 - 1515 oltár Smrť P. Márie. Kostol ev. toler. z r. 1785, r. 1868 opravený, zvýšený a doplnený vežou; oltár s obrazom J. B. Klemensa z 1868. V obci sa narodil polyhistor Matej Bel (1684 - 1749) náboženský spisovateľ Štefan Pilárik (1615 - 1693).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť