Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kalná nad Hronom

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na pravobrežnej nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy eneolitného. sídliska s kanelovanou keramikou, sídliska severopanónskej kultúry, sídlisko halštatské, laténske a rímsko-barbarské. Obec sa písomne spomína v r. 1209 ((Kalon), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť obce tunajším zemanom, ktorí ju v 15. stor. získali celú. V r. 1613 si obec podrobili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 18. stor. chovom oviec, v 19. stor. tu Schöllerovci zriadili liehovar. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1946 boli občania maď. národnosti odsunutí do Maďarska a na ich miesto prišli slov. presídlenci.

Kálnica: Obec vznikla v chotári obce Kalná, spomína sa v r. 1360 (Kyskalna), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť zemanom z Kalnej. K obci Kalná bola pripojená v r. 1960. Kaštieľ, pôv. barok. zo zač. 18. stor. bol upravený v 19. stor. Klas. ref. kostol pochádza z r. 1806.

Barbata: Obec sa spomína v r. 1269 (Barbata).

Pynar: Obec sa spomína v r. 1309 (Pynar), patrila zemanom z Tajnej.

Kostol sv. Petra a Pavla, pôv. barok. z r. 1733 bol prefasádovaný v neskoroklas.-rom. slohu v r. 1866. Fara, pôv. barok. kúria pochádza z pol. 18. stor.
M. č.: kalná, kálnica, mochovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť