Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vladiča

Základné údaje
Leží v Ondavskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 330 m. Obec vznikla v r. 1965 zlúčením dedín Nižná Vladiča a Vyšná Vladiča. Nižná Vladiča ležala pri ľavom brehu Chotčianky, patrila do Šarišskej stolice. Dedinu založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo r. 1420. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1430. Bola majetkovou súčasťou stropkovského panstva. V r. 1600 boli v sídlisku asi 3 poddanské domy. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 4-5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 20 domov a 154 obyvateľov, v r. 1900 bolo 114 obyvateľov. Vyšná Vladiča ležala pri pravom brehu Chotčianky a patrila do Zemplínskej stolice. Dedinu založil šoltýs s usadlíkmi v polovici 15. storočia. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1470. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 tam hospodáril len šoltýs. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 a 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 20 domov a 161 obyvateľov. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1838.

Súčasťou obce Vladiča sú bývalé dediny Malá Driečna, Veľká Driečna a Suchá.

Najstarší doklad o Malej Driečnej pochádza z r. 1635. Bola majetkovou súčasťou stropkovského panstva. V r. 1715 až 1720 v nej postupne žilo 5-6 poddanských domácností. V r. 1900 mala 122 obyvateľov.

Najstaršia správa o Veľkej Driečnej pochádza z r. 1598. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1828 mala 51 domov a 382 obyvateľov, v r. 1900 bolo 174 obyvateľov. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1819.

Najstarší doklad o Suchej pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 malo sídlisko asi 5 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 a 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 443 obyvateľov, v r. 1900 bolo 123 obyvateľov. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1886.

Zlúčená obec Vladiča mala v r. 1970 464 obyvateľov.
M. č.: Driečna, Nižná Vladiča, Suchá, Vyšná Vladiča.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť