Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Dolina

Základné údaje
Leží v J časti Nitrianskej pahorkatiny, 17 km JZ od Nitry. Vznikla v r. 1956 vyčlenením z Mojmíroviec. Zo zač. 17. stor. je známa Veľká a Malá Dolina. Na mape z r. 1721 je zaznačený rybník. V oboch častiach mali majetky Urmínskovci, Bošániovci a Hunyadiovci a v Malej Doline aj knieža Aldobrandini a Sandtnerovci. Za Hunyadiovcov sa chovali aj ovce. V r. 1910 prevzal hunyadyovské majere do nájmu Šuriansky cukrovar, ktorý si v rokoch 1911 - 1916 vybudoval poľnú železnicu. Zlikvidovali ju v r. 1969. Po parcelácii hunyadiovských pozemkov sa v obci usadili osídlenci z rôznych častí Slovenska. Hospodárenie na štátnych majetkoch začalo v r. 1950. JRD založili v r. 1957. Budova školy stojí od r. 1936. V súčasnosti je v nej umiestnená MŠ a Obecný úrad. Obyvatelia obce sa zapájajú do kultúry v speváckom zbore Dolinčanka. Agroturistike sa venuje ranč Equifarm, ktorý poskytuje westernové jazdenie na koňoch. Aktívne pôsobí záujmové Poľovné združenie, ZO zdravotne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska. V obci je chránený brest, ktorý má okolo 200 rokov. Rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v r. 1999. V obci sa narodil filmový režisér a historik I. Rumanovský.
M. č.: bačala, veľká dolina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť