Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemplínska Teplica

Základné údaje
Leží na východnom výbežku Slanských vrchov v nadm. výške okolo 221 m. Predpokladá sa, že sídlisko vzniklo v 12. až 13. storočí. Písomné doklady o dedine pochádzajú z rokov 1305, resp. 1324. Kostol je dokumentovaný od 14. stor. Okolo r. 1440 tam hospodárilo vyše 60 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 57 poddanských domov, kostol a fara. Neskôr obyv. aj domov výrazne ubúdalo. Okolo rokov 1715 až 1720 tu hospodárilo len 12 poddanských domácností. V chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 117 domov a 879 obyv., v r. 1900 bolo 1135 a v r. 1970 1271 obyv. V obci je rím. kat. kostol Sv. Jána Krstiteľa z r. 1947 a gr. kat. kostol Narodenia Panny Márie z 19. stor. Zachovaná a udržiavaná je aj prícestná kaplnka zasvätená Sedembolestnej P. Márii. Pamätná tabuľa F. Patočku z r. 1956 pripomína roľnícke povstanie v r. 1831. V kultúrnej oblasti v obci pôsobí folklórny súbor "Tepličan", ktorý sa venuje autentickému folklóru. Pri ZŠ pôsobí súbor "Tepličanik". Občianske vybavenie pozostáva: budova obecného úradu, ZŠ s telocvičňou a družinou mládeže, materská škola, kultúrny dom, zdravotné stredisko, pošta, dom smútku, hasičská zbrojnica, futbalové ihrisko, predajne a služby. V obci je plynovod, čiastkový vodovod a kanalizácia s vlastnou čistiarňou odpadových vôd. Rozvojové plány obce: Oprava chodníkov, rozšírenie miestneho rozhlasu, separovaný zber, oprava školských budov, rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, 3. etapa kanalizácie, vodovod, výstavba bytov pre soc. odkázaných občanov, soc. zariadenie pre starších občanov, príprava novej lokality pre individuálnu bytovú výstavbu, priemyselný park.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť