Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemplínska Nová Ves

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 120 m. Obec vznikla v r. 1964. Tvoria ju bývalé dediny Úpor a Zemplínsky Klečenov.

Archeologické nálezy pri Úpore svedčia o osídlení v 10. až 12. storočí. Najstarší písomný doklad pochádza z rokov 1290 až 1301. Kostol je dokumentovaný od 14. stor. Okolo r. 1440 v Úpore hospodárilo do 10 poddanských domácností. Po vojenskom pustošení v r. 1566 dedina zanikla. Obnovili ju prisťahovalci okolo r. 1625. V období rokov 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 436 obyv., v r. 1900 bolo 559 obyv.

Ď alšie archeologické nálezy svedčia o sídlisku z 9. - 10. stor. pri Zemplínskom Klečenove. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1332, kedy bol v nej aj rím. kat. kostol. V r. 1600 malo sídlisko 4 poddanské domy. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 2 - 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 50 domov a 381 obyv., v r. 1900 bolo 266 obyv. V chotári sa nachádzajú aj vinice.

V kultúrnej oblasti sa v Zemplínskej Novej Vsi konajú folklórne slávnosti na amfiteátri v časti Úpor. Obec reprezentujú dve folklórne skupiny a to Klečenovčanka a Jarina. V roku 2005 sa uskutočnil VII. ročník folklórnych slávností. Občianske vybavenie sa zrealizovalo v posledných 15 rokoch, vystaval sa Obecný úrad s kultúrnym domom a požiarnou zbrojnicou, obec je zriaďovateľom ZŠ a MŠ. V obci je vybudovaný plynovod, vodovod, televízny káblový rozvod a Dom ľudových tradícií v časti obce Zemplínsky Klečenov. V obidvoch častiach obce sú vybudované domy smútku. V rámci rozvojových programov pre budúce roky sa počíta s opravou chodníkov, tenisových ihrísk, verejných priestranstiev a výstavbou čističky odpadových vôd a kanalizácie.
M. č.: úpor, zemplínsky klečenov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť