Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bohdanovce nad Trnavou

Základné údaje
Obec leží v doline potoka Trnávky. Bohdanovce boli osídlené v období neolitu ľudom volútovej, želiezovskej, morav­sko­slo­vanskej maľovanej a lendelskej kultúry. Sídla maďarovskej kultúry pochádzajú zo staršej doby bronzovej, slovanské sídlisko a pohrebisko zo staršej doby veľkomoravskej. Obec s farou sa prvýkrát spomína v roku 1332 - 37. Vznikla koncom 12. stor. Patrila ku kráľovským majetkom Sv. Jura a Pezinka, od 16. stor. patrila časť panstvu Červený Ka­meň, časť panstvu Ostrý Kameň. V roku 1543 tu malo panstvo Červený Kameň 33 rodín. V roku 1720 mala obec mlyn a 25 daňovníkov. V roku 1828 tu nachádzame 74 domov a 527 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. V 18. stor. tu pracoval pivovar.

V roku 1876 pripravil slovenské divadelné predstavenie učiteľ Ján Kováčik. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla, pôvodne gotický z r. 1397. Po r. 1621 bol kostol opravený a opevnený v r. 1623 ho poškodila delostrelecká paľba vojsk Gabriela Bethlena. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1835. V pečati majú Bohdanovce skrížený meč, kľúče a kvet.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť