Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žibritov

Základné údaje
Leží na východnom okraji Štiavnických vrchov v plytkej vrcholovej úvalinke potoka Bebrava, pravého prítoku Krupinice. Južne od obce je chránená geol. lokalita Štangarígel (Krupinské Bralce). Názvy obce: 1266 - Seurdfolua Seweret; 1773 - Žibritowce; 1920 - Žibritov; maď. Zsibritó. Prvýkrát sa spomína v r. 1232 v listine uhorského panovníka Ondreja II. V r. 1342 patrila hradu Litava, od prvej polovice 16. stor. sitnianskemu panstvu, od r. 1629 Petrovi Kohárymu, v 19. stor. Coburgovcom. V r. 1576 ju zničili Turci, chalupy s kostolom obrátili na prach, ľudí odvliekli do zajatia. Obci pomohla pevnôstka postavená v r. 1586. Stráž na nej vo dne i v noci pozorovala okolie, v prípade nebezpečenstva sa obyv. rýchlo ukryli. V r. 1715 mala obec mlyn a 31 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali uhliarstvom, poľnohosp., chovom dobytka, drevorubačstvom. Pred 1. sv. vojnou muži plietli chrbtové koše a ženy sa zaoberali čipkárstvom. Najstaršou pamiatkou v obci sú zrúcaniny pevnôstky z r. 1586, vybudovanej zo zvyškov stredovekého kostola; ev. kostol z r. 1838; zvonica z konca 19. stor. so zvonom z r. 1680.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť