Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšný Slavkov

Základné údaje
Obec leží na styku Levočských vrchov s Braniskom, pod Smrekovicou. Obec sa rozprestiera pozdĺž Slavkovského potoka. Zväčša zalesnený chotár na rozčlenenej a celistvej hornatine tvorí centrálnokarpatský flyš. Má hnedé lesné kyslé pôdy, rendziny a vylúhované rendziny. V lesoch prevládajú ihličnaté porasty. Charakteristické sú terasovité polia. V obci sa nachádza hlavný prameň pitnej vody Prešovského skupinového vodovodu. Severne od obce, pri osade Vlčia, prechádza hranica medzi Šarišom a Spišom. Východne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Na bani, vyhlásená v r. 1988, s ochranou stanovišťa veľkého počtu chránených vzácnych a v rámci Slovenska ohrozených vstavačovitých rastlín. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1347. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Michala Archanjela z r. 1884. Jeho interiér je však starší. Gotická socha Madony, pochádzajúca z obdobia okolo r. 1400 je umiestnená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Z rovnakého obdobia pochádza aj gotický kalich, ktorý sa v súčasnosti nachádza v múzeu v Budapešti. Ďalej sa v obci nachádza barok. kúria z konca 18. stor. Je tu materská škola, kultúrny dom a Doms Charitas sv. Vincenta de Paul. Obcou vedú turistické chodníky a cyklotrasy. Okolité ihličnaté lesy ponúkajú skvelé príležitosti poľovníkom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť