Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Suchá nad Parnou

Základné údaje
Leží v Trnavskej pahorkatine v doline na sútoku Podhájskeho potoka a Parnej. Je vzdialená 7 km od Trnavy. Suchá nad Parnou bola osídlená už v neolite, čoho dôkazom je sídlisko volútovej kultúry. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1251 ako majetok panstva Červený Kameň. Od r. 1536 sa vyvíjala ako poddanské mestečko (oppidum), následne v r. 1639 a 1809 získala jarmočné právo. V 16. stor. sa tu usadili chorvátski osadníci. V r. 1663 ju vyplienili Turci, zač. 18. stor. Rá­kó­cziho povstalci. Od r. 1720 mali mlyn, v r. 1801 sa spomínajú cechy hrnčiarov, ko­vá­čov, obuvníkov. Renesančný kaštieľ, ktorý je doložený od r. 1551 bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň, od 18. stor. sídlom správy jedného z dielov rozdeleného panstva. Kaštieľ bol počas 2. svetovej vojny poškodený. Zbúrali ho v r. 1952, okrem západnej hospodárskej časti s por­tálom z 18. stor. Významnou sakrálnou pa­miatkou je rím. kat. barokový kostol sv. Mar­tina, postavený na mieste staršieho go­tického; svätyňa pochádza z r. 1700, loď z r. 1708.

Od r. 1543 tu bola činná farská škola, neskôr vznikli ďalšie rím. kat. a gr. kat. školy. Pálffyovci si tu vybudovali knižnicu a archív. Nachádza sa tu aj farská knižnica, Knižnica Spoločnosti Ježišovej, knihy v kláštore rádu Uršulínok.

Rodákom zo Suchej nad Parnou je Vili­am Turčány (1928), básnik, prekladateľ, literárny vedec - teoretik. Obec však preslávil najmä spisovateľ František Hečko (1905 - 1960), ktorý sem zasadil dej svojho románu Červené víno.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť