Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Seňa

Základné údaje
Leží v juž. časti Košickej kotliny na Sokoľanskom potoku. Odlesnený chotár je na terasovej plošine pravej strany Hornádu, zvažujúcej sa na vých. do jeho nivy. Tvoria ho treťohorné usadeniny. Má hnedozemné a nivné pôdy. Osídlená už od st. paleolitu (aurignacien), v eneolite - sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou staršej, stred. a ml. doby bronzovej, žiarové hroby pilinskej kultúry z ml. doby bronzovej, sídlisko laténske, z doby rímskej, neskorej doby rímskej a slovanské z 9. - 10. stor. Písomne je obec doložená r. 1249, jestvovala však ako slov. trhová osada pred príchodom Maďarov. Často sa tu konali zhromaždenia Abovskej stolice. R. 1528 došlo v chotári k bitke medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským. R. 1567 obec vypálili Turci aj kráľovské vojská, r. 1652 vyrabovali a vypálili Turci. R. 1427 mala 91 port, r. 1553 35 port, r. 1630 odviedla deviatok 2 porty od gazdov a 1 a štvrť porty od želiarov. Patrila Rozgonyiovcom, Báthoryovcom. R. 1715 mala 19, r. 1720 12 domácností, r. 1772 43 gazdovských a 32 želiarskych rodín, r. 1828 196 domov a 1460 obyv. R. 1869 bol v prevádzke liehovar. Obyv. sa živili roľníctvom a poľnohosp. robotami na veľkostatkoch. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Kostol ref., pôvodne ranogot. z 13. stor. Kostol rím. kat. neoklas. z r. 1869, zbúraný v r. 1968. Kúria klas. z 1. pol. 19. stor. zbúraná pri výstavbe cesty v r. 1959. Synagóga z 1. pol. 19. stor. zbúraná po r. 1943. Pomníky obetiam 1. a 2. svet. vojny. Filiálka rím. kat. far. úradu v Kechneci. Filiálka gr. kat. far. úradu v Belži. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť