Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrnčiarovce nad Parnou

Základné údaje
Leží na rozhraní Trnavskej pahorkatiny a Podunajskej roviny v plytkej širokej do­lin­ke potoka Parná. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo hrnčiarstvom a patrilo medzi za­mestnanecké osady veľkomoravského majci­chovského hradiska. Z toho obdobia sa zachovalo aj pohrebisko. Nachádza sa tu aj radové pohrebisko z 11. - 12. stor. Obec sa spomína v roku 1267. Patrila hradu Bratislava, Belo IV. ju daroval mestu Trnava. V roku 1241 ju zničili Tatári, 1601 bočkajovci, v roku 1619 betlenovci, v roku 1704 ju vydrancovali a vypálili rákócziovci. V chotári sa 26. 12. 1704 odohrala bitka medzi Rákócziho a cisárskymi vojskami. V 16. storočí mala obec 42 port, v roku 1715 vinice a 59 daňovníkov, v roku 1828 145 domov a 1037 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a zhotovovaním výrobkov zo slamy.

Významnou kultúrnohistorickou pamiatkou je rím. kat. kostol, pôvodne go­tic­ký zo 14. stor., v roku 1623 poškodený.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť