Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zombor

Základné údaje
Malá obec ležiaca 22 km JV od Veľkého Krtíša, v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny. Prvá písomná zmienka je až z r. 1327 pod menom Zobor. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka a vinohradníctvom. Poľnohosp. ráz má aj v súčasnosti. Klas. ev. a. v. kostol je z r. 1841 - 1845, ľudová architektúra je z konca 19. a zač. 20. stor. Kultúrny dom je z r. 1963. V obci je obchod a dom smútku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť